1. Метод на крайните елементи - курс за магистри машиностроителни инженери и примерен тест
2. Съпротивление на материалите - курс за бакалаври машинни инженери
3. Съпротивление на материалите 2 част и упражнения за 2 част - курс за бакалаври машинни инженери
4. Механика на материалите - курс за бакалаври от специалност Индустриален мениджмънт и Промишлен дизайн
5. Якост на машините - курс за бакалаври машинни инженери от специалност Компютърно проектиране в машиностроенето и уредостроенето

6. Приложна теория на еластичността курс за специалност Строително инженерство, като за пресмятане на плочи се използват следните скриптове на MATLAB: plate1series.m и plate2series.m

7. Строителна механика курс за специалността Строително инженерство, като лекциите са по глави: в презентационен формат Глава 1, Глава 2, Глава 3, Глава 4, Глава 5, Глава 6, Глава 7, Глава 8; и във форма на записки - Глава 1, Глава 2, Глава 3, Глава 4, Глава 5, Глава 6, Глава 7, Глава 8;

8. Механика на материалите курс за специалността Строително инженерство, които включват метод на крайното гранично състояние;

9. Метални конструкции - курс за специалността Строително инженерство, който се състои от лекции в три части: първа , втора и трета ;

 

Free Web Hosting